Artikel over een nieuw sportspel in het vakblad voor docenten L.O.

Djuzz heeft voor de startup van het nieuwe sport- en spelproduct Fhuttle (samentrekking van foot en shuttle, het is een soort shuttle waar je mee kunt hooghouden) een artikel geschreven voor in het Vakblad Lichamelijke Opvoeding. Dit artikel is bedoeld als eerste kennismaking met Fhuttle, met daarbij uitleg over mogelijkheden en integratie in het lesprogramma op scholen. Het artikel is verschenen in de editie van September 2014.

Geschreven aan de hand van grof concept

Voor het schrijven van het artikel heeft Djuzz gebruik gemaakt van een eerste, ruwe versie met daarin basisinformatie over Fhuttle en de bijbehorende leskaarten. Deze informatie heb ik gebruikt voor een goedlopend artikel dat past binnen de stijl van het vakblad. Uiteraard moest er rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte en de eisen en wensen die voor de uiteindelijke opmaak golden.

vakblad Lichamelijke Opvoeding (vanaf pagina 20)

Optimalisatie leskaarten

Djuzz heeft voor Fhuttle de bijbehorende leskaarten geoptimaliseerd. Aan de hand van deze leskaarten kunnen docenten lichamelijke opvoeding fhuttle invulling geven in hun lesprogramma. Op deze leskaarten staan allerlei zaken die nodig zijn qua voorbereiding (materialen, tijd, velden) en diverse spelvormen en te behalen doelstellingen. Djuzz heeft de conceptversies van de reeds opgestelde leskaarten geoptimaliseerd en de stijl uniform gemaakt. 

Djuzz was niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke opmaak van de leskaarten. Het voorbeeld is het uiteindelijke product van Fhuttle.

Fhuttle

Contact

Email: info@djuzz.nl
Close