• Door Lisanne
  • In Taal
  • 11 december 2015

Wist je dat er in Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden zijn tussen de 16 en 65 jaar? Nee, dus niet alleen kinderen die sowieso nog bezig zijn hun taal te ontwikkelen, maar ‘volwassenen’. En nee, het zijn ook niet alleen maar immigranten die het Nederlands niet als moedertaal hebben: 65% van deze laaggeletterden is een ‘autochtoon’. Laaggeletterden zijn natuurlijk ook niet per definitie werkloos, vandaar dat de Stichting Lezen en Schrijven een stimuleringsregeling heeft opgezet om laaggeletterde werknemers te helpen bij hun taalontwikkeling. Een goede zaak vind ik. In dit blog leg ik uit waarom.

 Stimuleringsregeling taalontwikkeling

Taal zorgt voor verbinding en samenwerking

 

Wanneer werknemers niet goed met hun collega’s kunnen communiceren, omdat zij de taal niet machtig zijn, kan het zorgen dat er allerlei ‘eilandjes’ met aparte individuen ontstaan. Vergelijk het maar met een film over een typisch Amerikaanse middelbare school, waarbij clichématig de verschillende groepjes worden uitgelicht. Wanneer collega’s onderling goed kunnen communiceren, kunnen zij beter met elkaar samenwerken, zonder dat er bij de laaggeletterde extra druk op het communicatieproces komt te liggen. Er hoeft geen sprake te zijn van schaamte en bovendien kunnen collega’s, wanneer bekend is dat iemand moeite heeft met taal en communicatie, elkaar helpen. Dit zorgt weer voor een stukje verbinding.

Taal zorgt voor vertrouwen en plezier

 

Wanneer een laaggeletterd persoon zijn of haar werk niet optimaal (in kwaliteit of tijd) kan uitvoeren, doordat hij/zij gehinderd wordt door de mindere taalvaardigheid, dan zal dit ten koste kunnen gaan van het vertrouwen van de werkgever (en de laaggeletterde werknemer!) en het werkplezier van de laaggeletterde zelf. Wanneer de taalvaardigheid wordt verbeterd zal dit bijdragen aan de werkprestaties en ambities van de werknemer, wat weer positief effect kan hebben op het vertrouwen en het werkplezier. Door betere taalvaardigheid zijn doorgroeimogelijkheden wellicht een stuk talrijker.

Taal zorgt voor efficiëntie

 

Wanneer collega’s goed in staat zijn met elkaar te kunnen communiceren, wordt het mogelijk op een efficiënte manier werk te leveren. Wanneer een van de werknemers laaggeletterd is, kan dit ervoor zorgen dat hij/zij het werkproces vertraagt, doordat hij/zij er langer over doet om bepaald werk te leveren of af te ronden. Voor de werkgever betekent het ondersteunen van de taalontwikkeling in dit opzicht dus pure winst. Tijd is immers geld.

Taal zorgt voor veiligheid

 

Beperkte taalvaardigheid kan in sommige vakgebieden of zelfs bedrijven een behoorlijk veiligheidsrisico met zich meebrengen. Denk aan industriële sectoren, waar gewerkt wordt volgens bepaalde strenge veiligheidsvoorschriften. Wanneer iemand niet voldoende in staat is deze veiligheidsvoorschriften te raadplegen en te interpreteren, kan hij/zij zichzelf en zijn/haar collega’s in gevaar brengen. Door actief in te spelen op de bevordering van de taalvaardigheid, kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Praktijkgerichte taalondersteuning voor dubbele winst

 

Wanneer er bij een bepaald bedrijf meerdere laaggeletterden werken en het bedrijf hier vaker mee te maken krijgt, kan het verstandig zijn om hierop in te spelen door (samen met een taalcoach) een eigen taalontwikkelingsprogramma op te stellen dat geheel gericht is op dat specifieke bedrijf. Zo kunnen de laaggeletterden niet alleen ondersteuning krijgen op het gebied van taal, maar ontwikkelen zij ook de voor het bedrijf noodzakelijke kennis en vaardigheden. Zo worden er twee vliegen in een klap geslagen.

Taalakkoord

 

Minister Asscher heeft voor het verbeteren van de taalvaardigheid op de werkvloer een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Het zogeheten Taalakkoord. Door het taalakkoord als werkgever te ondertekenen investeer je in taal. Laaggeletterdheid wordt bespreekbaar gemaakt, kennis wordt uitgewisseld en werknemers worden bijgeschoold. En niet geheel  onbelangrijk... Er is subsidie voor te verkrijgen.

 

Help ook laaggeletterdheid tegengaan en onderteken het akkoord!

Contact

Email: info@djuzz.nl
Close