• Door Lisanne
  • In Taaltip
  • 6 november 2015

Ervan uitgaan

Ik ga ervan uit dat veel mensen hier wel eens mee stoeien... Dat is vanaf nu verleden tijd! Ik ga je namelijk kort en bondig uitleg geven waarom 'ervan uitgaan' de juiste schrijfwijze is.

Waarom is het ervan uitgaan?

De bijwoorden [er], [hier], [daar] en [waar] worden in de meeste gevallen (op een paar uitzonderingen na!) vast geschreven aan het voorzetsel dat erop volgt. (Hé, hier zie je een mooi voorbeeld ;) )

[Van] geeft in dit geval geen plaats, tijd of richting aan, zoals normaliter bij voorzetsels wel het geval is.

Het tweede voorzetsel, [uit] , is onderdeel van het werkwoord. Dit zorgt ervoor dat het aaneengeschreven wordt met het werkwoord waar het bijhoort. Als een voorzetsel onderdeel is van een werkwoord, mag het niet meer aan [er] of een ander voorzetsel ([van]  in dit geval) worden geschreven. Zo kom je uit op: ervan uitgaan.

Een paar tips

  • Een voorzetsel wordt bijna nooit aan de werkwoorden [zijn], [willen], [mogen] of [kunnen] vast geschreven.
  • Bij een letterlijke betekenis van het bijwoord wordt deze los geschreven.

De regel van 'ervan uitgaan' om op te slaan

Taaltip: Ervan uitgaan | Djuzz
Ervan uitgaande jullie met dit voorbeeld voldoende te hebben ingelicht, verwacht ik nu alleen maar correct gebruik! ;)

Weet jij nog leuke voorbeelden van moeilijke, onduidelijke of twijfelachtige vergelijkbare gevallen?


Contact

Email: info@djuzz.nl
Close