• Door Lisanne
  • In Online kwesties
  • 28 maart 2014

10 tips voor het schrijven van een goed persbericht

Iedereen kan een stukje schrijven, maar een persbericht schrijven en gepubliceerd krijgen is een vak apart. In deze blog vind je 10 handige tips voor als je een persbericht gaat schrijven.

1. Zorg voor nieuwswaarde

Het stuk moet interessant genoeg zijn om te plaatsen. Nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten, innovaties etc. zijn daarbij van groot belang.

2. Beantwoord in de titel en in de eerste alinea kort en bondig de vijf W’s

De titel van het persbericht bepaalt of een journalist of redactie het stuk in overweging neemt. Zorg daarom voor een korte, bondige, maar leesbare kop, die voor onbekenden helder is, maar nieuwsgierig maakt. Hanteer voor de kop een richtlijn van maximaal 70 tekens.

In de lead, de eerste alinea worden de drie W’s besproken: wat, wie, waar. Deze W’s kunnen indien mogelijk worden aangevuld met wanneer en waarom. Hanteer voor de lead de richtlijn van 50 woorden.

3. Beschrijf de details van het bericht in de body

In de body text kun je de details beschrijven door antwoord te geven op het hoe, waarom en waarmee. Vergeet niet tussenkopjes te gebruiken en zorg ervoor dat een redactie gemakkelijk gedeelten kan weglaten (hele alinea’s inclusief de tussenkopjes). Zorg er daarom voor dat het bericht ‘oprolbaar’ is. Wanneer een bericht korter moet worden gemaakt, is het mogelijk dat de laatste gedeelten van de body text worden weggelaten. Beantwoord daarom altijd eerst de belangrijkste vragen, om te zorgen dat het bericht in ieder geval compleet is. Vergeet echter nooit een krachtige afsluitende alinea.

4. Schrijf een zakelijk, objectief bericht van maximaal één A4

Maak van je persbericht geen subjectief reclamepraatje, maar schrijf een zakelijk en objectief bericht dat niet langer is dan één kantje. Een bericht waarin een bedrijf/organisatie/instelling continu wordt opgehemeld werkt averechts, maar een te zakelijk stuk kan ook afstotend werken. Probeer daarom ook altijd wat quotes mee te nemen in het bericht voor een persoonlijke touch.

5. Schrijf in de derde persoon, in actieve vorm en in tegenwoordige tijd

De derde persoon is de hij-vorm. Dit perspectief wordt in persberichten het meest gewaardeerd. De actieve vorm kun je herkennen aan het handelende werkwoord als persoonsvorm, zonder het gebruik van zijn, worden of kunnen. Gebruik ook synoniemen en verwijzingen om veelvuldige herhaling te voorkomen.

6. Voorkom spel-, taal- en stijlfouten

Een goed geschreven bericht zal eerder worden gebruikt dan een bericht waar nog veel aan moet worden gesleuteld. Het is daarom erg belangrijk spel-, taal- en stijlfouten te voorkomen. Laat de tekst altijd door iemand met een kritisch oog lezen. Zo kun je ervoor zorgen dat foutjes die je zelf over het hoofd hebt gezien toch worden gefilterd.

7. Zorg voor foto’s of illustraties bij het bericht

Zorg dat bijpassende foto’s of illustraties online te vinden zijn. Vergeet de url niet, zodat de foto’s of illustraties eenvoudig gevonden kunnen worden.

8. Voeg een boiler plate toe

Een boiler plate is een profielschets van het betreffende bedrijf/organisatie/instelling. Dit helpt een beeld te vormen van de bron van het persbericht. Het moet de redactie zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Op deze manier hoeft er niet op internet naar achtergrondinformatie, missies en visies te worden gezocht. Scheid deze boiler plate duidelijk van het inhoudelijke bericht.

9. Vermeld een noot voor de redactie

In de noot voor de redactie kun je achtergrondinformatie kwijt, maar bijvoorbeeld ook telefoonnummers en namen van contactpersonen. Scheid de noot voor de redactie duidelijk van het inhoudelijke bericht (bijvoorbeeld visueel, door een regel vol //// of andere tekens). Zo voorkom je dat deze gegevens rechtstreeks worden overgenomen bij plaatsing.

10. Plaats je persbericht in de e-mail zelf en niet als bijlage

In verband met de mogelijkheid dat e-mails met bijlagen van onbekende afzenders door mailprogramma’s als spam of virus worden aangezien is het belangrijk het persbericht direct in de e-mail te versturen. Zo vergroot je de kans dat het persbericht in eerste instantie in een inbox aankomt.

Maak handig gebruik van tekens om aan te geven wat het persbericht is, wat de begeleidende tekst en wat de noot voor de redactie. Zet altijd boven het persbericht “PERSBERICHT” en eindig met “EINDE PERSBERICHT”

Hulp nodig van Djuzz?! Dat kan!

Klik op de onderstaande buttons voor meer informatie over het betreffende product.

Djuzz optimaliseert of herschrijft jouw persbericht voor 45 euroDjuzz Featured Image Schrijven Persbericht

 

Contact

Email: info@djuzz.nl
Close